Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma pieteikums

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma pieteikums

Līguma slēdzēja informācija

Deklarētā adrese

LV-

Korespondences saņemšanas adrese

LV-

Norēķinu informācija

Izvēlēties rēķina saņemšanas veidu: *

Adrese #1, kurā jāveic pakalpojums

Rīga,
LV-

Konteinera #1 informācija pakalpojuma sniegšanas vietā

120L
240L
660L
770L
1100L

* Ja pastāv citi nosacījumi, kas ietekmē konteinera iztukšošanu, lūdzam papildus par tiem atsevišķi informēt Klientu centru

Piekrītu slēgt līgumu attālināti, saņemot to pieteikumā norādītajā e-pastā. Detalizēta informācija par Līguma parakstīšanas iespējām tiks norādīta e-pastā.

Atcelt pieteikuma izpildi.

*Ar zvaigznīti ir atzīmēti lauki, kas ir obligāti jāaizpilda