LAUTUS un vide

Mēs zinām, ka vides jautājumu sakārtošanā pats grūtākais ir spert pirmo soli, turklāt valda mīts, ka tas prasīs lielus ieguldījumus.

Daudzi joprojām atceras laikus, kad par izšķirotām avīzēm pretī varēja saņemt, piemēram, labu grāmatu. Laiki ir mainījušies, bet vērtības paliek, un, nozarei attīstoties, LAUTUS atgādina – mūsdienās peļņā var pārvērst ne tikai papīru, bet arī plastmasu, metālu, koku un citus otrreiz pārstrādājamos materiālus.

LAUTUS Latvijā ir ienācis ar jaunu pieeju atkritumu apsaimniekošanā. Galvenā ideja – individuāli izstrādāt un piedāvāt klienta vajadzībām un vēlmēm atbilstošu kvalitatīvu servisu ar augstāko pievienoto vērtību.

Atkritumu šķirošana to rašanās vietā, materiālu svēršana, atskaites par apsaimniekotajiem klienta atkritumiem un LAUTUS organizētie informatīvie pasākumi ļauj klientam kļūt „zaļākam” un racionālāk izmantot dabas resursus, ar ko tiek veikts nenovērtējams ieguldījums vides saudzēšanā.

Pareizi šķirojot dažādu produktu un izejvielu atlikumus, mūsdienās iespējams pārstrādāt vairāk nekā 50% atkritumu, atgriežot tos atpakaļ ekonomiskajā apritē otrreizējo izejvielu vai enerģijas veidā. Tā tiek ietaupīti gan vērtīgie un izsīkstošie dabas resursi, gan klienta līdzekļi.

LAUTUS darbības procesi ir sertificēti atbilstoši ISO 9001:2009 un ISO 14001:2005 prasībām.