LAUTUS vides politika

Mēs apzināmies, ka mūsu sniegtie pakalpojumi un ikdienas darbība ietekmē apkārtējo vidi. Tāpēc par vienu no savām darbības prioritātēm izvirzām ietekmi uz dabu apzināšanu un samazināšanu, piedāvājot videi drošus risinājumus caur efektīvu resursu izmantošanu, izpildot vides tiesību aktu prasības un kāpinot darbinieku izpratni un kompetenci vides jautājumos. Mēs apzināmies, ka ar savu darbību tas ir mūsu spēkos ikdienā mazināt ietekmi uz vidi.

LAUTUS kvalitātes politika

Lautus veicina ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot, ka klienti saņem tādu servisa līmeni no Lautus darbiniekiem, ko esam apņēmušies sniegt un izpildām. Mēs kontrolējam un pastāvīgi uzlabojam pakalpojumus, lai apmierinātu mūsu klientu vajadzības saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un citām prasībām, un pārvaldām atkritumu un otrreizējo izejvielu apsaimniekošanu iespējami labākajā veidā visos produkta dzīves-cikla posmos,  kā arī samazinām negatīvo ietekmi uz vidi no mūsu pašu aktivitātēm.

LAUTUS darbības procesi ir sertificēti atbilstoši ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasībām.