LAUTUS vides politika

LAUTUS veicina ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot, ka klienti saņem augstāko servisa līmeni. Mēs:

  • Attīstām un pastāvīgi uzlabojam pakalpojumus, lai apmierinātu mūsu klientu vajadzības saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un citām prasībām;
  • Pārvaldām atkritumu un otrreizējo izejvielu apsaimniekošanu iespējami labākajā veidā visos produkta dzīvescikla posmos;
  • Sekojam līdzi tam, lai maksimāli samazinātu mūsu aktivitāšu negatīvo ietekmi uz vidi.