Atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošie normatīvie akti:


Likumi:

MK noteikumi, kas regulē atkritumu apsaimniekošanas segmentu un dažu nozaru darbības:

 

Atjaunots: 01.08.2019.