Galvenais atkritumu apsaimniekošanas sfēras regulējošais likums:
Atkritumu apsaimniekošanas likums: http://likumi.lv/doc.php?id=221378

Citi likumi:

MK noteikumi, kas regulē atkritumu apsaimniekošanas segmentu un dažu nozaru darbības:

 

Atjaunots: 28.02.2018