Atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošie normatīvie akti:


Likumi:

 

MK noteikumi, kas regulē atkritumu apsaimniekošanas segmentu un dažu nozaru darbības:

 

Atjaunots: 27.04.2020.