Sadzīves atkritumi

Šobrīd SIA Lautus nenodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātpersonām.

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka līgums par sadzīves atkritumu izvešanu slēdzams ar apsaimniekotāju, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību.

Detalizētas informācijas saņemšanai, aicinām griezties  savā pašvaldībā.

Ko klientam nozīmē atkritumu apsaimniekošanas likums?

Lai atkritumu apsaimniekošana notiktu organizēti, Latvijā izdoti vairāki nozarei saistoši likumi. Galvenais no tiem ir Atkritumu apsaimniekošanas likums, kas nosaka vairākus ar attiecīgo jomu saistītus procesus:

  • nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību;
  • nosaka atkritumu radītāju, apsaimniekotāju un valdītāju pienākumus.

Ja Jūs esat atbildīgi par atkritumu apsaimniekošanu, Atkritumu apsaimniekošanas likums spēs sniegt ļoti noderīgu informāciju.

Citi pakalpojumi

Sadzīves bīstamie atkritumi

Lai arī ikdienā to nepamanām, sadzīves bīstamie atkritumi ir mums visapkārt – sadzīves tehnikā (piemēram, ledusskapjos), baterijās, tīrīšanas līdzekļos. Lai bīstamie atkritumi neradītu problēmas, jāveic atbilstoša bīstamo atkritumu savākšana un utilizācija. Tādēļ bīstamajiem sadzīves atkritumiem ir izveidoti speciāli nodošanas punkti, kā arī tiek piedāvāts bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums.

Aprīkojuma noma būvgružiem

Atkritumu konteineri ir neatņemama atkritumu apsaimniekošanas sastāvdaļa. Konteiners ļauj organizēti savākt atkritumus gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ja veikts remonts vai būvdarbi, piemērotākais risinājums ir būvgružu konteiners. Jūsu ērtībai pieejams arī konteiners ar presi un atkritumu maisi Big-Bag. Iepazīstieties ar to parametriem un izvēlieties piemērotāko – pārējo paveiksim mēs.