Kontakti

Klientu centra darba laiks: katru darba dienu no 8:00 – 17:00

Informatīvais tālrunis: 67281246, 80000288, fakss 67284112
E-pasts: info@lautus.lv

Par medicīnas atkritumiem:
Tālr. 67317280, 67317283
E-pasts: vaa@lautus.lv

Uzņēmuma nosaukums: SIA Lautus
Reģistrācijas nr.: 40003554635
Juridiskā un faktiskā adrese: “Gurnicas”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

Bankas konti:
Citadele Banka AS, kods PARXLV22, Konta Nr. LV53PARX0019027960001
Swedbank AS, kods HABALV22, Konta Nr. LV17HABA0551008645903

 

Komanda

Agris Markss

Valdes loceklis

no photo

Kristīne Daktere

valdes locekle

Jānis Stafeckis

Izpilddirektors biznesa attīstības jautājumos

Darja Kartiņina

Administrācijas un kontroles vadītāja

Inese Letinska

Personāla vadītāja

no photo

Ilze Vitmane

Klientu apkalpošanas vadītāja

no photo

Mareks Beļskis

Bīstamo atkritumu pakalpojumu vadītājs

no photo

Normunds Petrovs

Ražošanas vadītājs