Kontakti

Klientu centra darba laiks: katru darba dienu no 8:00 – 17:00

Informatīvais tālrunis: 67281246, 80000288, fakss 67284112
E-pasts: info@lautus.lv

Par medicīnas atkritumiem:
Tālr. 67317280, 67317283
E-pasts: vaa@lautus.lv

Uzņēmuma nosaukums: LAUTUS SIA
Reģistrācijas nr.: 40003554635
Juridiskā un faktiskā adrese: “Gurnicas”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

Bankas konti:
Luminor Bank AS: LV58NDEA0000080478953
Swedbank AS: LV17HABA0551008645903

 

Birojs

Santa Lagzdiņa

Grāmatvede (informācijai par rēķinu apmaksu)

Jeļena Sumerņikova

Galvenā grāmatvede

Klientu centrs

Ilze Vitmane

Klientu apkalpošanas vadītāja

Diāna Stašuļonoka

Jaunākā klientu apkalpošanas speciāliste

Dzintars Antēns

Loģistikas struktūrvienības vadītājs

Pēteris Freimanis

Loģistikas vecākais darbinieks

Natālija Tolstova

Loģistikas darbiniece

Pārdošanas nodaļa

Mareks Beļskis

Bīstamo atkritumu pakalpojumu vadītājs

Jānis Stafeckis

Projektu vadītājs

Jānis Sniķeris

Projektu vadītājs

Guna Šteina

Medicīnas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu konsultante

Māris Driķis

Pārdošanas projektu vadītājs

Kaspars Listiks

Pārdošanas projektu vadītājs

Vadība

Normunds Petrovs

Ražošanas vadītājs

Agris Markss

Valdes loceklis

Inese Letinska

Personāla vadītāja

Darja Kartiņina

Finanšu direktore